Leila i Muhdi

W jaki sposób pomaga im udział w programie?

Rodzina przyjechała z Czeczenii, gdzie pan Muhdi pracował w telewizji, a pani Leila zajmowała się domem i dziećmi. W Polsce mieszkają już 8 lat i czują się tutaj bezpiecznie.

Dzieci uczą się w polskiej szkole, a Leila i Muhdi po otrzymaniu kart stałego pobytu planują przyszłość. Zanim dołączyli do programu, mieszkali w ośrodku dla cudzoziemców. Teraz wynajmują mieszkanie.

Jakie są ich najpilniejsze potrzeby?

Pomoc mieszkaniowa/ doradztwo zawodowe/ pomoc psychologiczna/ nauka języka polskiego dla rodziców/ pomoc rzeczowa

Co lubią robić w wolnym czasie?

Lubią razem spędzać czas, jeździć z dziećmi na wycieczki, chodzić na wystawy i do
muzeów, pokazywać im świat.

O czym marzą?

Najbardziej marzą o spokojnym życiu we własnym mieszkaniu i dobrej, stabilnej pracy.

Na co zbieramy? 

  • dopłaty do czynszu
  • doradztwo zawodowe
  • psychoterapia dla dorosłych
  • wsparcie edukacyjne dzieci
  • wsparcie specjalistki ds. integracji
  • pomoc rzeczowa

CEL: 34 025 zł

To roczny koszt wsparcia, zapewnianego rodzinie w ramach programu.