O programie

Witaj w domu

Program Witaj w domu, prowadzony przez Fundację Ocalenie, to pierwsza i jedyna dotychczas próba zaadaptowania idei prywatnego sponsoringu uchodźców na polski grunt. Choć Rzeczpospolita nie wzięła dotychczas udziału w programie przesiedleń ani relokacji uchodźców, to co roku osoby uciekające przed prześladowaniami przyjeżdżają do Polski i potrzebują naszego wsparcia.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o idei indywidualnego sponsoringu uchodźców, przeczytaj nasz artykuł.

Mieszkania

Badania i nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z uchodźcami w Polsce pokazują, że zagrożenie bezdomnością jest główną barierą w integracji społecznej rodzin uchodźczych.
Dlatego Witaj w domu działa na zasadzie społecznej agencji najmu: Fundacja wynajmuje mieszkania od osób, które chcą powierzyć je rodzinom uchodźczym. Fundacja daje gwarancję regularnie płaconego czynszu (bez względu na to, czy mieszkanie jest zamieszkane, czy nie), ubezpieczenie OC użytkowników mieszkania, oraz gwarantuje, że po zakończeniu umowy mieszkanie wróci do właścicieli w niepogorszonym stanie. Często w trakcie wykonywane są także różne naprawy i prace remontowe. Nierzadko właściciele mieszkań zgadzają się na wynajem po cenie niższej niż rynkowa, a czasem nawet po kosztach utrzymania.
Następnie Fundacja podnajmuje mieszkania rodzinom uchodźczym zagrożonym bezdomnością i ubóstwem, po cenie, która jest w ich zasięgu i nie będzie spychała rodziny w zadłużenie. Różnicę między opłatami ponoszonymi przez rodzinę, a rzeczywistym kosztem wynajmu pokrywa Fundacja.

Jeśli chcesz zgłosić swoje mieszkanie do programu, tutaj znajdziesz formularz, a tutaj dowiesz się więcej o zasadach programu.

Wsparcie

Rodzina, wchodząc do programu (podpisując umowę), zobowiązuje się do korzystania z profesjonalnego wsparcia Fundacji, którego głównym celem jest uzyskanie przez uchodźców uczestniczących w programie podstawowej samodzielności. By mogło się to stać, pomoc Fundacji obejmuje m.in.:

  • naukę języka polskiego,
  • wsparcie w edukacji dzieci,
  • psychoterapię dla dorosłych i dzieci,
  • pomoc w szukaniu pracy,
  • wsparcie w poprawianiu stanu zdrowia i kontaktach ze służbą zdrowia,
    indywidualne wsparcie asystenta rodziny,
  • pomoc prawną dla rodzin, które jeszcze są w trakcie ubiegania się o status uchodźcy.

Ty też możesz pomóc

Organizacja tak kompleksowej pomocy dla rodzin uchodźczych jest związana ze znacznymi kosztami i w związku z tym główną przeszkodą w przyjmowaniu nowych rodzin do programu jest brak wystarczających funduszy. Dlatego poprzez naszą kampanię i stronę witajwdomu.org.pl umożliwiamy prywatnym osobom włączanie się w pomoc konkretnym rodzinom, biorącym udział w programie lub czekającym na możliwość objęcia wsparciem.

Wybierz rodzinę, której chcesz pomóc, przekaż darowiznę dowolnej wysokości i powiedz z nami WITAJ W DOMU!

Fundacja Ocalenie

Fundacja Ocalenie, która prowadzi program i kampanię, działa od 2000 r. Wspiera migrantów i migrantki w integracji i indywidualnym rozwoju. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. W swoich biurach w Warszawie i Łomży zapewnia cudzoziemcom i cudzoziemkom bezpłatną, specjalistyczną pomoc.