Mariyam

Mariyam

W jaki sposób pomaga im udział w programie?

Rodzina pani Mariyam była zmuszona do opuszczenia Czeczenii 6 lat temu. Zanim dołączyli do programu, przez ponad 3 lata mieszkali w ośrodku dla cudzoziemców, a tak długi pobyt sprawił, że ich sytuacja życiowa stała się jeszcze trudniejsza. Dzięki udziałowi w programie „Witaj w domu” rodzina przeniosła się do samodzielnego mieszkania i mogła się w nim utrzymać.

Pani Mariyam i jej rodzina czekają na rozpatrzenie wniosku o ochronę międzynarodową, która daje nadzieję na spokojne życie i umożliwia planowanie przyszłości bez lęku przed deportacją.

Rodzina korzysta z pomocy psychologicznej i wsparcia specjalistki ds. integracji w pokonywaniu trudności życia codziennego. Dodatkowo dzieci uczestniczą w programie tutorskim i otrzymują wsparcie w nauce.

Jakie są ich najpilniejsze potrzeby?

Pomoc mieszkaniowa/ pomoc prawna/ pomoc psychologiczna dla synów/ kurs języka polskiego dla rodziców/ pomoc rzeczowa

Co lubią robić w wolnym czasie?

W wolnym czasie lubią piec ciasta, posiedzieć razem, pójść na spacer do parku.

O czym marzą?

Bardzo chcieliby zobaczyć morze, ale ich największe marzenie to otrzymanie zezwolenia na stały pobyt i odzyskanie dzięki temu poczucia bezpieczeństwa.

Na co zbieramy? 

  • dopłaty do czynszu
  • pomoc prawna
  • psychoterapia dla dorosłych
  • wsparcie edukacyjne dzieci
  • wsparcie specjalistki ds. integracji
  • pomoc rzeczową

CEL: 19 570 zł

To roczny koszt wsparcia, zapewnianego rodzinie w ramach programu.