Przeprowadzka rodziny Pani Zaliny!

2020 rok rodzina Pani Zaliny rozpoczyna od przeprowadzki! Dzięki wsparciu darczyńców i darczyńczyń rodzina wreszcie wyprowadziła się z 35-metrowego pomieszczenia pozbawionego centralnego ogrzewania i ciepłej wody i zamieszkała w przyjemnym, ciepłym, 3-pokojowym mieszkaniu. Pani Zalina zdążyła już uszyć piękne nowe zasłony do dużego pokoju.

Pani Zalina samodzielnie wychowuje sześcioro dzieci. Najmłodszy Ruslan niedawno poszedł do przedszkola, co umożliwi Pani Zalinie podjęcie pracy na część etatu. Sytuacja materialna rodziny pozostaje jednak trudna i nadal potrzebuje ona wsparcia: dopłat do czynszu, wsparcia rzeczowego, dostępu do pomocy prawnej i psychologicznej oraz pomocy w nauce dla dzieci.

Zachęcamy do pomocy rodzinie Pani Zaliny: WSPIERAM